Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

athaiya
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione

June 01 2018

athaiya
Reposted frommefir mefir viaPeaceInHeart PeaceInHeart
athaiya
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPeaceInHeart PeaceInHeart

May 30 2018

athaiya
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
athaiya
Czy nie dziwne z nas stworzenia, że pozwalamy się tak sprowokować i nasze pierwsze uczucie lokujemy tam, gdzie nie ma żadnej nadziei? I czy smak tej nadzwyczaj nieprzemyślanej czułości nie był zawsze nieco gorzki dlatego, że była daremna? Kto wie, czy co poniektórzy potem w życiu nie z takich wspomnień właśnie czerpią podejrzenie, że nie da się ich pokochać.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viajaggal jaggal
athaiya

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viajaggal jaggal

May 27 2018

athaiya
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viainnocuous innocuous

May 25 2018

athaiya
Kochać to także umieć się rozstać. Umieć pozwolić komuś odejść, nawet jeśli darzy się go wielkim uczuciem. Miłość jest zaprzeczeniem egoizmu, zaborczości, jest skierowaniem się ku drugiej osobie, jest pragnieniem przede wszystkim jej szczęścia, czasem wbrew własnemu.
— Vincent van Gogh
Reposted fromdobby dobby viajaggal jaggal

May 13 2018

athaiya

May 10 2018

athaiya
athaiya
Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...

May 06 2018

athaiya
athaiya
athaiya
0696 4c6a
Reposted fromxalchemic xalchemic viathoruviel thoruviel

May 04 2018

athaiya
Reposted fromgruetze gruetze viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 19 2018

athaiya
6517 ffd7
Reposted bylikeaghostlottibluebellaisajoheartbreakthoruviel
athaiya
6515 56f8 500
Leon Wyczółkowski - Anemony - pąk i rozkwitły kwiat
Reposted byelavatorSkydelanhormezabluszczygjointskurwysynstonerrselseylittledisappointmentsNicTuPoMnieGunToRunalexandersmith8805Picki91nelabaiJessSilente
athaiya

Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.

— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted bySkydelancudokusalatofou

April 18 2018

athaiya

April 17 2018

athaiya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl