Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

athaiya
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viajaggal jaggal

November 27 2017

athaiya
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viajaggal jaggal
athaiya
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viacysia cysia

November 26 2017

athaiya
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris

November 25 2017

athaiya
athaiya

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

November 24 2017

athaiya
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viaaura-lunaris aura-lunaris

November 23 2017

athaiya
żadne narkotyki tego świata nie dają nawet namiastki tego uczucia, które daje siedzenie z ukochaną osobą, trzymanie jej za rękę i czucie wzajemnej bliskości.
Reposted bylilikoi lilikoi

November 22 2017

athaiya
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viainspirations inspirations
athaiya
Każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi,ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult – Bez mojej zgody
athaiya

Natura obdarzyła mnie dziwnym zboczeniem: patrząc i doświadczając tego co inni, widzę i czuję inaczej.

W linii szukam piękna, w pięknie widzę prawdę, a samo postrzeganie i czucie jest poezją.

— Władysław Broniewski
Reposted byCafanotherwaytodie

November 18 2017

athaiya
8579 b936
Reposted byRekrut-Ksofiasp125mrtuxmoonwhalegingerglueflauschfischdantethegreat

November 13 2017

athaiya
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations

November 12 2017

athaiya
7670 2270
Reposted bySenyiaDagarhensmoke11

November 11 2017

athaiya
Mentalizowanie można porównywać do obejmowania własnym umysłem umysłu drugiego człowieka. Czyli z jednej strony jesteśmy świadomi tego, co my myślimy i czujemy, a z drugiej jesteśmy autentycznie ciekawi co dzieje się we wnętrzu drugiego człowieka. Jesteśmy gotowi to rozumieć pomimo, że czasem jest to inny sposób doświadczania i myślenia od naszego. To próba zobaczenia realnego człowieka, a nie potwierdzenia naszego wyobrażenia o nim. Gotowość do rozumienia widzialnych zachowań w kategoriach niewidzialnych myśli i uczuć. Ciekawość jak to jest tam, w świecie należącym do innego. Jeśli przypomnicie sobie Państwo moment w swoim życiu, kiedy czuliście się prawdziwie kochani – nie podziwiani, nie jako obiekt zakochania, ale kochani; to zapewne był to moment kiedy byliście głęboko zmentalizowani przez drugą osobę, kiedy czuliście się przyjęci i widziani tacy, jacy jesteście z mniej i bardziej pięknymi swoimi cechami.
— Anna Król-Kuczkowska
Reposted byjaggal jaggal

November 04 2017

athaiya
8592 0d52 500
Reposted fromabsolem absolem viainspirations inspirations

November 03 2017

athaiya
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viainspirations inspirations

November 02 2017

athaiya

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
athaiya
8888 1611 500

October 31 2017

athaiya
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl