Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

athaiya
0191 012a 500
athaiya
Od kiedy Cię poznałam czasem czuję się mniej samotna, a czasem jeszcze bardziej niż wcześniej.

August 13 2017

athaiya
(...) jeśli masz wybrać między głosem współczującego serca a wymaganiami ideologii, odrzuć ideologię bez chwili wahania. Współczucie nie ma ideologii.
— Anthony de Mello "Śpiew ptaka"
athaiya
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
athaiya
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll "Śpiąc w płomieniu"
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viainspirations inspirations

July 29 2017

athaiya
4751 7583

July 22 2017

athaiya

Nie chcę Cię dotknąć
Boję się
Boję się Twego bólu
Chcę Ci zostawić Twą samotność
A swą obecność zamienić w czułość
Jesteśmy inni
Każde z nas
Ma swoje tajemnice ciemne
Kolczasty
Dziki
Suchy chwast
Nadzieje nadaremne
Spotkali się 
Któryś tam raz
Śpiąca królewna ze ślepym królem
Chcę dać Ci to 
Co mogę dać
Czule
Czulej
Najczulej.

— Jonasz Kofta "Czułość"
Reposted bymodalna modalna

July 21 2017

athaiya
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viainspirations inspirations

July 16 2017

athaiya
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frompiepszoty piepszoty viainspirations inspirations
athaiya
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viainspirations inspirations

July 08 2017

athaiya

July 03 2017

athaiya
chciałabym Cię przytulić całą moją tęsknotą. 
— Zaklinaczka
Reposted fromzaklinaczkaslow zaklinaczkaslow viamyzone myzone
athaiya
7546 9b71
Reposted fromarizonadream arizonadream viamyzone myzone

July 02 2017

athaiya
0655 a9bc 500

July 01 2017

athaiya
7573 2954
Reposted fromrisky risky viamuviell muviell

June 23 2017

athaiya
0633 0e74
Reposted fromlyapics lyapics viainspirations inspirations
athaiya
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaaura-lunaris aura-lunaris

June 18 2017

athaiya
Masz rację, wilku stepowy, po stokroć masz rację, a przecież musisz zginąć. Jesteś dla tego prostego, wygodnego dzisiejszego świata, zadowalającego się byle czym, za bardzo wymagający i za głodny, on cię wypluwa, masz dla niego o jeden wymiar za dużo. Kto chce dziś żyć zadowolony ze swego życia, temu nie wolno być takim człowiekiem jak ty i ja. Kto zamiast brzdękania żąda muzyki, zamiast zadowolenia – radości, zamiast pieniędzy – duszy, zamiast taśmowej produkcji - prawdziwej roboty, a zamiast flirtu – prawdziwej namiętności, dla takiego ten piękny świat nie jest ojczyzną...
— Hermann Hesse "Wilk stepowy"

June 03 2017

athaiya
Ona była dla niego wyjątkowa, była kimś niezwykłym, innym niż wszyscy ludzie, których dotychczas spotkał, których spotyka i których kiedykolwiek spotka. Nigdy, przenigdy jej nie zapomni. Jej czujnych i troskliwych oczu, jej oczu, dzikich i uwodzicielskich, w tych nielicznych chwilach, które ich spotkały, jej oczu, smutnych i milczących, w tych chwilach, kiedy musieli się pożegnać. Przez jego wszystkie mury, które wznosił, bariery, które tworzył, przechodziła jak gdyby była letnim, ciepłym deszczem. Zrywała jego maski, jedną po drugiej, odklejała je od jego twarzy umiejętnie, z niebywałą łatwością, lekkością. Kochała go, jak nikt inny, kochała go naiwnie, mocno i gorąco, kochała jego, jak nikogo innego. Ona jedna dowiedziała się kim jest naprawdę, nie tym co wczoraj, nie tym co za dziesięć lat, ona pokochała go tu i teraz, na krótką chwilę, która jest wiecznością w jego wspomnieniach, na krótką chwilę, która będzie dla niego znaczyć wszystko, zawsze. Ona jedyna miała duszę, trochę zagubioną, ale duszę i serce niewyobrażalnie niezniszczalne. Miała serce jak diament, który już zawsze, na zawsze, będzie lśnił w jego pamięci. Wielka szkoda, że zrozumiał to wszystko dopiero wtedy, kiedy było już za późno. Za późno, żeby ją zatrzymać, za późno, żeby się odwróciła, za późno, żeby wróciła. Na wszystko było już za późno.

May 26 2017

athaiya
5214 ff52
Reposted fromsarazation sarazation viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl