Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

athaiya
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viainnocuous innocuous
athaiya
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viamuviell muviell

November 13 2019

athaiya
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viaaura-lunaris aura-lunaris
athaiya
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

November 02 2019

October 18 2019

athaiya

October 03 2019

5086 5899

September 01 2019

athaiya
2757 b6ad 500
Reposted fromcebulowa cebulowa viagreenka2000 greenka2000

August 23 2019

athaiya
7840 8a00
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainnocuous innocuous

August 22 2019

athaiya
7002 3f9d 500
Reposted fromsavatage savatage viagreenka2000 greenka2000

August 21 2019

athaiya
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocuous innocuous

August 18 2019

athaiya
9299 1e90
"Góry dają poczucie spokoju, szczęścia i swobody, cudownego zawieszenia nad codziennymi sprawami, problemami, które zostają tam, na dole "
athaiya
athaiya
0476 3861 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella

August 06 2019

athaiya
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person

July 24 2019

athaiya
6523 56d9
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocuous innocuous

July 12 2019

athaiya
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocuous innocuous

July 03 2019

athaiya
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNoCinderella NoCinderella

June 08 2019

athaiya
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
athaiya
9377 3918
Reposted fromflesz flesz viainnocuous innocuous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl