Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

athaiya
9800 a5de
Reposted fromkarahippie karahippie viainnocuous innocuous

July 03 2019

athaiya
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaNoCinderella NoCinderella

June 08 2019

athaiya
- Na czym ta intymność polega?  
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
athaiya
9377 3918
Reposted fromflesz flesz viainnocuous innocuous

June 07 2019

athaiya
8880 5509 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris
athaiya
9498 ccc3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaaura-lunaris aura-lunaris

May 31 2019

9090 b319
Reposted fromthetemple thetemple viadilemma dilemma
athaiya
5466 c2b7 500

May 28 2019

athaiya
4749 2c86
Reposted fromdilemma dilemma viaaura-lunaris aura-lunaris
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 04 2019

athaiya
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

April 29 2019

athaiya
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viagazda gazda
athaiya
4808 9a6b
Reposted fromstylte stylte viagazda gazda
athaiya
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viagazda gazda

April 28 2019

athaiya

April 26 2019

athaiya
2840 b1be 500

April 24 2019

athaiya
9098 16ba 500
Reposted fromsoftboi softboi viapodprzykrywka podprzykrywka
athaiya
9568 4a7b 500
Reposted frommodalna modalna viainspirations inspirations
athaiya
Czy istnieje większy rodzaj samotności niż kochanie osoby, której nie powinno się kochać?
Reposted fromxvcth xvcth viainspirations inspirations

March 08 2019

athaiya

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl