Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

athaiya
6230 efd8 500

March 18 2017

8493 75ad 500
Reposted fromirmelin irmelin viamuviell muviell

July 09 2015

athaiya
3356 461e 500
Reposted fromczyzewna czyzewna viabirke birke

June 28 2015

athaiya
athaiya
5633 52db

June 26 2015

athaiya
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viamezzanine mezzanine

June 21 2015

athaiya
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone

June 13 2015

If someone ever says you’re weird, say thank you.
— Ellen DeGeneres (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viaPeaceInHeart PeaceInHeart
athaiya
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaPeaceInHeart PeaceInHeart

June 10 2015

3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viamuviell muviell

June 06 2015

7222 b2e3 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Double (2013)
Simon: Because I know what it feels like…to be lost and lonely and invisible.

Reposted fromtwice twice viamuviell muviell

June 03 2015

athaiya
0645 9ff7
długi weekend czas zacząć ;]
Reposted fromfriends friends viamyzone myzone

May 31 2015

athaiya
athaiya
Weekend sentymentalny. Przepisywanie karteluszków z opowiadaniami ze studiów i X Japan w tle...

grapefruitmimosa:

i can’t believe i used to think people my age were adults

Reposted fromcolagatji colagatji viamuviell muviell

May 23 2015

athaiya
4649 300b
Reposted fromChannelMonnel ChannelMonnel

May 19 2015

youngvlcanoes:

i need a hug and six months of sleep

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamuviell muviell

May 18 2015

1699 b37f 500
Reposted fromink ink

May 13 2015

athaiya
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej
— dziękuję dzisiaj panu Stachurze za te słowa
Reposted fromhormeza hormeza viamuviell muviell

May 06 2015

athaiya
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl