Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

0072 8927 500

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell

August 18 2017

athaiya
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch

August 17 2017

athaiya
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana (2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainspirations inspirations
athaiya
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.

August 14 2017

athaiya
0191 012a 500
athaiya
Od kiedy Cię poznałam czasem czuję się mniej samotna, a czasem jeszcze bardziej niż wcześniej.

August 13 2017

athaiya
(...) jeśli masz wybrać między głosem współczującego serca a wymaganiami ideologii, odrzuć ideologię bez chwili wahania. Współczucie nie ma ideologii.
— Anthony de Mello "Śpiew ptaka"
athaiya
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
athaiya
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll "Śpiąc w płomieniu"
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viainspirations inspirations

July 29 2017

athaiya
4751 7583

July 22 2017

athaiya

Nie chcę Cię dotknąć
Boję się
Boję się Twego bólu
Chcę Ci zostawić Twą samotność
A swą obecność zamienić w czułość
Jesteśmy inni
Każde z nas
Ma swoje tajemnice ciemne
Kolczasty
Dziki
Suchy chwast
Nadzieje nadaremne
Spotkali się 
Któryś tam raz
Śpiąca królewna ze ślepym królem
Chcę dać Ci to 
Co mogę dać
Czule
Czulej
Najczulej.

— Jonasz Kofta "Czułość"
Reposted bymodalna modalna

July 21 2017

athaiya
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viainspirations inspirations

August 17 2017

athaiya
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.

August 14 2017

athaiya
0191 012a 500
athaiya
Od kiedy Cię poznałam czasem czuję się mniej samotna, a czasem jeszcze bardziej niż wcześniej.

August 13 2017

athaiya
(...) jeśli masz wybrać między głosem współczującego serca a wymaganiami ideologii, odrzuć ideologię bez chwili wahania. Współczucie nie ma ideologii.
— Anthony de Mello "Śpiew ptaka"
athaiya
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
athaiya
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll "Śpiąc w płomieniu"
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viainspirations inspirations

July 29 2017

athaiya
4751 7583

July 22 2017

athaiya

Nie chcę Cię dotknąć
Boję się
Boję się Twego bólu
Chcę Ci zostawić Twą samotność
A swą obecność zamienić w czułość
Jesteśmy inni
Każde z nas
Ma swoje tajemnice ciemne
Kolczasty
Dziki
Suchy chwast
Nadzieje nadaremne
Spotkali się 
Któryś tam raz
Śpiąca królewna ze ślepym królem
Chcę dać Ci to 
Co mogę dać
Czule
Czulej
Najczulej.

— Jonasz Kofta "Czułość"
Reposted bymodalna modalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl