Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

athaiya
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromlovvie lovvie viainspirations inspirations

October 28 2017

5363 e1da 500
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viamyzone myzone
athaiya
2710 41cc
Reposted fromuniesienia uniesienia viamyzone myzone

October 03 2017

athaiya

Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.

— Fredrik Backman
Reposted byonemorelight onemorelight

September 30 2017

athaiya
2601 e3fd
Reposted fromzungud zungud viaskrzacik skrzacik

September 27 2017

athaiya

Wierzyłem. Nawet mi się śniłaś dzisiaj, a sen jest prawie jak wiara. Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.

— Wiesław Myśliwski "Pałac"
Reposted byKciukWzupieGunToRunRuda-ShutyMakeMePurr

September 25 2017

athaiya
Każda miłość potrzebuje swoich słów i to ona powinna je tworzyć, bo podobnie jak człowiek jest niepowtarzalna, niezrozumiała dla innych. Zresztą czy miłość potrzebuje w ogóle słów? Czy nie jest bezsłowiem? Dlatego niemożliwa jest do poznania, jedynie do przeżywania. I dotyczy tylko nas. A może i w nas jest tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać? Bo cóż musielibyśmy wiedzieć o sobie, aby wiedzieć i o niej?
— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"

September 24 2017

August 19 2017

0072 8927 500

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamuviell muviell

August 18 2017

athaiya
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch

August 17 2017

athaiya
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana (2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viainspirations inspirations
athaiya
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.

August 14 2017

athaiya
0191 012a 500
athaiya
Od kiedy Cię poznałam czasem czuję się mniej samotna, a czasem jeszcze bardziej niż wcześniej.

August 13 2017

athaiya
(...) jeśli masz wybrać między głosem współczującego serca a wymaganiami ideologii, odrzuć ideologię bez chwili wahania. Współczucie nie ma ideologii.
— Anthony de Mello "Śpiew ptaka"
athaiya
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
athaiya
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll "Śpiąc w płomieniu"
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viainspirations inspirations

July 29 2017

athaiya
4751 7583

July 22 2017

athaiya

Nie chcę Cię dotknąć
Boję się
Boję się Twego bólu
Chcę Ci zostawić Twą samotność
A swą obecność zamienić w czułość
Jesteśmy inni
Każde z nas
Ma swoje tajemnice ciemne
Kolczasty
Dziki
Suchy chwast
Nadzieje nadaremne
Spotkali się 
Któryś tam raz
Śpiąca królewna ze ślepym królem
Chcę dać Ci to 
Co mogę dać
Czule
Czulej
Najczulej.

— Jonasz Kofta "Czułość"
Reposted bykmj kmj

July 21 2017

athaiya
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl