Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2020

athaiya

- Dlaczego ludzie nie potrafią o sobie zapomnieć?

- Ponieważ jest szept, który dotyka. Dotyk, który porusza. Poruszenie, które serce do końca pamięta.

— Jakub Zięba
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

March 19 2020

4861 d1b0 500
Reposted frominadvertida inadvertida vialavie lavie

March 16 2020

athaiya
athaiya
5827 8cab 500
Reposted byHeinous84aura-lunarislavieniskowo
athaiya
5824 7f67 500

March 15 2020

athaiya
1654 f9b3 500
Reposted fromgubert gubert viagreenka2000 greenka2000
athaiya
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuviell muviell

February 15 2020

athaiya
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell

January 09 2020

athaiya
Nie, Ty przecież mnie nigdy nie usłyszysz
bo mój list cichszy jest od ciszy
— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainnocuous innocuous

November 17 2019

athaiya
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viainnocuous innocuous
athaiya
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless viamuviell muviell

November 13 2019

athaiya
3384 4b84
Reposted fromcynamonn cynamonn viaaura-lunaris aura-lunaris
athaiya
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

November 02 2019

October 18 2019

athaiya

October 03 2019

5086 5899

September 01 2019

athaiya
2757 b6ad 500
Reposted fromcebulowa cebulowa viagreenka2000 greenka2000

August 23 2019

athaiya
7840 8a00
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainnocuous innocuous

August 22 2019

athaiya
7002 3f9d 500
Reposted fromsavatage savatage viagreenka2000 greenka2000

August 21 2019

athaiya
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainnocuous innocuous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl